Svenska föreningen Oikos
An

English version is also available.


Svenska föreningen Oikos är en förening för svenska ekologer, framför allt sådana med anknytning till forskning. Föreningens viktigaste aktiviteter är de årliga Oikosmötena samt Oikoslistan - en elektronisk brevlista för medlemmarna. Föreningen är en av medlemsorganisationerna i European Ecological Federation, (EEF) och representerad i International Network of Next-Generation Ecologists (INNGE).

Ordet ekologi kommer av det gamla grekiska ordet oikos som betyder hus, hem. Ekologi är läran om hur olika individer (växter, djur) samspelar med varandra och med sin omgivning.

Nordiska föreningen Oikos är en självständig förening. Enligt dess statuter utser Svenska föreningen Oikos en styrelseledamot. Medlemmar i Nordiska föreningen Oikos är även Ekologiföreningen på Island (nätplatsen enbart på isländska), Norsk ekologisk förening, Oikos-DK och Finska Föreningen Oikos. Nordiska föreningen Oikos viktigaste uppgift är att äga och utge tidskrifterna Ecography, Journal of Avian Biology, Nordic Journal of Botany och Oikos.

Dessutom är vi älskare av spel och sportevenemang. Viktigt: Det är inte olagligt som spelare att spela på ett casino utan svensk licens med BankID (som har licens hos MGA eller i Curacao), men det finns risker du bör vara medveten om innan du börjar spela. Ett casino utan licens i Sverige bedriver sin verksamhet utanför spellagens gränser, och kan IP-blockas av den svenska spelmyndigheten. Transaktioner till och från sidorna kan eventuellt frysas. Olicensierade casinon innefattas inte heller av spelpaus-registret. Det betyder att om man vill låsa sig från spel måste man spärra sina konton hos alla sidor manuellt, istället för på ett och samma ställe. Inte lika smidigt som på casinon utan konto som har licens i Sverige.Medlemskap

Svenska föreningen Oikos är öppen för alla ekologer. Medlem blir man genom att betala 60:- (eller 300:- för 5 år) på plusgiro 24 80 21-8. Glöm inte att ange ditt namn! Kontakta

om mer information önskas. Medlemskap är gratis för studenter på examenarbetesnivå, vars handledare är medlem.


Oikoslistan

Oikoslistan är en elektronisk brevlista som är till för att sprida information till medlemmarna. Informationen bör vara av någotsånär allmänt intresse och kan röra kurser, lediga tjänster, insamling av data från olika platser, efterlysningar m.m. m.m.

Meddelanden till Oikoslistan skickas som ett vanligt e-brev till [email protected]. Detta är alltså INTE den adress breven ser ut att komma från! Som medlem av Oikoslistan får man själv detta brev samtidigt med alla andra medlemmar och vet därmed att det fungerat. Oikoslistan är en s.k. stängd lista. För att skicka ett brev till den måste den egna avsändaradress man använder också finnas med på listan.

Klicka för mer tips och information


Styrelse

[email protected]
Ordförande Johan Olofsson Inst. f. ekologi och geovetenskap, Umeå universitet johan.olofsson AT emg.umu.se
Vice ordförande Anders Telenius Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm atelenius AT gmail.com
Sekreterare och skattmästare Jessica Abbott Biologiska inst., Lunds universitet
Ledamot Lars Gamfeldt Inst. f. marina vetenskaper, Göteborgs universitet lars.gamfeldt AT marine.gu.se
Ledamot Lars Hillström Avd. f. biologi, Högskolan i Gävle lhm AT hig.se
Ledamot Agnes Karlsson Inst. f. ekologi, miljö och botanik, Stockholms universitet agnes.karlsson AT su.se
Ledamot Kristina Karlsson Green Inst. f. växtskyddsbiologi, SLU Alnarp kristina.karlsson.green AT slu.se
Ledamot Martin Lind Inst. f. ekologi och genetik, Uppsala universitet martin.i.lind AT gmail.com
Ledamot Hanne Løvlie Inst. f. fysik, kemi och biologi (IFM), Linköpings universitet hanne.lovlie AT liu.se
Ledamot Joachim Strengbom Inst. f. Ekologi, SLU Uppsala joachim.strengbom AT slu.se

Revisorer

Ordinarie Åsa Lankinen Inst. f. växtskyddsbiologi, SLU Alnarp
Ordinarie Johan Stenberg Inst. f. växtskyddsbiologi, SLU Alnarp
Suppleant Thomas Elmqvist Inst. f. ekologi, miljö och botanik, Stockholms universitet
Suppleant Johan Ehrlén Inst. f. ekologi, miljö och botanik, Stockholms universitet

Valberedning

Anna Gårdmark Inst. f. akvatiska resurser, SLU Aqua anna.gardmark AT slu.se
Lars Ericson Inst. f. ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet lars.ericson AT emg.umu.se

Representant i Nordiska Föreningen Oikos styrelse

Ordinarie Ayco Tack Inst. f. ekologi, miljö och botanik, Stockholms universitet ayco.tack AT su.se
Suppleant Sara Cousins Inst. f. naturgeografi, Stockholms univ. sara.cousins AT natgeo.su.se

Representant i styrelsen för Redaktionskontoret Oikos

Ordinarie Ayco Tack Inst. f. ekologi, miljö och botanik, Stockholms universitet ayco.tack AT su.se
Suppleant Sara Cousins Inst. f. naturgeografi, Stockholms univ. sara.cousins AT natgeo.su.se

Representant i European Ecological Federation

Ordinarie Anders Telenius Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm. atelenius AT gmail.com
Suppleant Jan Bengtsson Inst. f. ekologi, Sveriges lantbruksuniv., Uppsala jan.bengtsson AT slu.se

Representanter i International Network of Next-Generation Ecologists

Linda Calamnius Akademin f. hälsa och arbetsliv, Högskolan i Gävle linda.calamnius AT hig.se
Anna Persson Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet anna.persson AT cec.lu.se

Oikosmöten

Oikosmötena hålls varje år i början av februari. Det första Oikosmötet hölls 1983 i Uppsala. Sedan dess har det hållits ett Oikosmöte i februari varje år. Mötena cirkulerar mellan landets universitetsorter.

Nästa möte äger rum i Reykjavik, Island 3 - 5 mars 2020.

Tidigare möten.


Länkar

Nedan följer en förteckning över svenska institutioner och myndigheter med anknytning till ekologisk forskning. Länkarna går till respektive hemsida eller övergripande sidor med forskningsanknytning. I vissa fall finns endast engelskspråkiga sidor tillgängliga.


Göteborgs universitet
   

Inst. f. biologi och miljövetenskap
    Sven Lovén centrum för marin infratruktur


Havs- och vattenmyndigheten

Högskolan i Gävle
    Akademin för Hälsa och arbetsliv, Forskning inom Biologi

Högskolan i Halmstad
    Våtmarkscentrum

Högskolan i Kristianstad
    Biologi

Högskolan i Skövde
    Forskningcentrum f. systembiologi, ekologisk modellering

Jordbruksverket

Karlstads universitet
    Avd. f. biologi

Linköpings universitet
    Avd. f. teori och modellering
    Avd. f. biologi

Linnéuniversitetet, Kalmar
    Naturvetenskap

Lunds universitet
    Biologiska inst.

Naturhistoriska riksmuseet

Naturvårdsverket

Polarforskningssekretariatet

Sveriges lantbruksuniversitet
    Centrum f. biologisk mångfald, Uppsala
    Enheten f. skoglig fältforskning
    Inst. f. akvatiska resurser
    Inst. f. växtskyddsbiologi, Alnarp
    Inst. f. ekologi, Uppsala
    Inst. f. vatten och miljö, Uppsala
    Inst. f. vilt, fisk och miljö, Umeå
    Inst. f. växtproduktionsekologi, Uppsala

Stockholms universitet
    Institutionen för ekologi, miljö och botanik
    Stockholm Resilience Centre. Klicka: Research - Landscapes/Marine
    Zoologiska inst.
    Östersjöcentrum

Södertörns högskola
    Biologi, Miljövetenskapliga studier

Umeå universitet
    Inst. f. ekologi, miljö och geovetenskap

Uppsala universitet
    Inst. för ekologi och genetik

Örebro universitet
    Systemekologi

Fältstationer
    Abisko naturvetenskapliga station, Lappland
    Aneboda fältstaton, Småland Överst på nätsidan
    Asa forskningsstation, Småland
    Askölaboratoriet, Sörmland
    Erkenlaboratoriet, Uppland
    Forskningsstationen i Ar, Gotland
    Grimsö forskningstation, Västmanland
    Klubbans biologiska station, Bohuslän
    Kristinebergs marina forskningsstation, Bohuslän
    Siljansfors fältstation, Dalarna
    Skarhults försökspark, Skåne
    Station Linné, Öland
    Svartbergets forskningsstation, Västerbotten
    Stensoffa fältstation, Lund Nederst på nätsidan
    Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Bohuslän
    Tovetorps zoologiska forskningsstation, Sörmland
    Tönnersjöhedens fältstation, Halland
    Vindelfjällens forskningsstation, Lappland


Nätsida skriven av Rana Konsult Senast aktualiserad 2019 10 14