Tips om Oikoslistan

Ange en tydlig rubrik. Står det t.ex. "Jätteviktigt!!" tror nog många att det är reklam och slänger brevet direkt.

Skriv kort vad det gäller. Gör så även om du hänvisar till en webbsida eller skickar t.ex. en utlysning som en bilaga (attachment), så ska man lätt kunna se vad det handlar om.

Ta inte med långa adresslistor, tjusiga brevhuvud etc. Detta gör att breven blir stora och tar lång tid att ladda hem (om de ens kommer iväg). Tänk på att en del filer ser obegripliga ut sedan ett postprogram fått ta hand om dem! Långa adresslistor kan också göra att breven inte alls går vidare till listan.

Om du skickar med bilagor, se till att de är små. Stora bilagor (flera MB och mer) tar tid att ladda ner och kan ibland fastna i eposthanteringen.

Oikoslistan är en s.k. stängd lista. För att skicka ett brev till den måste man använda en avsändaradress som finns på listan. Se därför till att när du byter epostadress! Om du inte vill vara med på listan längre så kan du också . Då får du inte längre några meddelanden och kan inte heller skicka något till listan.

Tillbaka