Tidigare Oikosmöten

Länkar i listan nedan kan ge information om program mm.


1983 Uppsala
1984 Göteborg
1985 Umeå
1986 Stockholm
1987 Lund
1988 Uppsala
1989 Göteborg
1990 Linköping
1991 Umeå
1992 Stockholm
1993 Lund
1994 Uppsala
1995 Göteborg
1996 Linköping
1997 Umeå
1998 Kalmar
1999 Stockholm
2000 Lund
2001 Uppsala
2002 Göteborg
2003 Karlstad
2004 Linköping
2005 Umeå
2006 Kalmar
2007 Stockholm
2008 Lund
2009 Uppsala
2010 Visby
2011 Tjörnö
2012 Karlstad
2013 Linköping
2014 Stockholm
2015 Umeå
2016 Åbo, Finland

Page by:
Jon Loman

Last update: 20130301